Ä  R  S  M  Ö  T  E

Måndagen den 10 februari

klockan 16.30

på Träffpunkt Tågaborg.

________________________________________

Utförlig information kommer.

_________________________________________