Vi har Swish 1231674449

                                     Uppge vid Swishbetalning namn, datum och vad betalningen avser.

_____________________________________________________________

 

 Nu kan betalning till föreningen enkelt göras via Swish för allt som är i föreningens egen regi. Såsom resor, medlemsmöten och evenemang.

Medlemsavgiften till förbundet är undantagen och betalas via betalningsavi som kommer hem med postutdelningen. Vanligen samtidigt med medlemstidningen Senioren. 

 

En nyhet är att medlemsavgiften även är möjlig att betala via e-faktura.

NYHET  Läs citatet nedan från förbundet:

 

 
 
Betala med e-faktura
Det är vår förhoppning är att tjänsten ska vara klar i december.
Logga in på din internetbank och läs om hur du gör för att aktivera tjänsten e-faktura och lägga till SPF Seniorerna som betalningsmottagare.
Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt aktiverar tjänsten under december månad. På detta sätt sparar vi både miljö och medlemmarnas pengar. Dessutom blir det enklare för dig när du ska betala din medlemsavgift eftersom du slipper knappa in alla siffror.