SPF 277 Tågaborg i Helsingborg

 

Verksamhetsberättelse för år 2017

 

Styrelsen har under året bestått av

 

Ordförande Leif Bernhard

Sekreterare Ewa Walméus              

Kassör Gert Walméus (tillika vice ordförande)

Resor Agneta Hellberg, Leif Stangmar och Ulf Hedberg

Webbmaster Arne Aderup

Teaterombud Agneta Hellberg

Ledamot Laila Wrigstad

Ledamot Börje Bäck

Revisorer Lars-Olof Dahl och Kjell Andersson

Valberedning Björn Falkenström och Margareta Diurlin

 

Styrelsen har haft 9 sammanträden. De flesta på Träffpunkt Tågaborg. Föreningen har haft 9 månadsmöten med varierande innehåll på Träffpunkt Tågaborg.

Föreningen har varit på vårutflykt till Huseby Herrgård, höstutflykt till Teatern i Kristianstad och såg Chess samt en julresa till Hässleholmsgården.

Bridge – två olika grupper- har genomförts enligt plan och bokcirkeln fortsätter.

Gåsamiddagen har genomförts traditionsenligt.

Stor del av vår verksamhet har skett i nära samverkan med Träffpunkt Tågaborg.

Årsavgiften har varit 250 kronor för 2017. Antalet medlemmar under året har varierat runt 400 medlemmar.

Föreningens ekonomi samt revisionsberättelse redovisas i bilagor.

Helsingborg i februari 2018

 

 

Leif Bernhard

 

Ewa Walméus

 

Gert Walméus

 

Agneta Hellberg

 

Arne Aderup

 

Börje Bäck

 

Laila Wrigstad

 

Leif Stangmar

 

Ulf Hedberg