Välkommen till Träffpunkt Tågaborg

måndagen den

11 februari klockan16.30.  

Å R SM Ö T E

Se valberedningens förslag till val

Klicka här

________________________

Efter sedvanliga mötesförhandlingar lyssnar vi på

BJÖRN FALKENSTRÖM

som informerar om ofrivillig ensamhet ett projekt som

SPF Helsingborg driver i samarbete med Helsingborgs Stad.

 

Läs mer klicka här på www.spfseniorcentrum.se

___________________

 

Ingen föranmälan till årsmötet. 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________________________________________