Välkommen till Träffpunkt Tågaborg

måndagen den

10 februari klockan16.30.  

Å R S M Ö T E

__________________________________________________

 

 

 SPF Tågaborg skulle må bra om fler av våra medlemmar tar mer aktiv del i vår styrelse,

valberedning, revisor, studiecirklar och månadsträffar mm.

Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen.

 

För kontakt klicka här. 

____________________________________________

 

Årsmötets Föredragningslista måndagen den 10 februari 2020.

 

Verksamhetsberättelse för år 2019.

 

Klicka på ovanstående för önskad läsning.

 

_____________________________________________________________________________________________________________