Välkommen till Träffpunkt Tågaborg

måndagen den

 14 januari klockan16.30. 

 Reservation för eventuella ändringar i programmet.

 

_____________________________

FULLBOKAT!!!_________________________________________

 Good Times Band Underhåller oss.