Välkommen till Träffpunkt Tågaborg

måndagen den

14 december klockan16.30

 

 

                    

                    

 

Luciatåg från Wieselgrensskolan och eventuellt Ellen Skarp med julens böcker. 

_______________________________ 

 

OBSERVERA!

Bindande föranmälan senast fredagen

före månadsmötet klockan 12.00.

Till Gert Walméus på telefon 0703-295 440 alt. E-post gert.walmeus@telia.com

 

 

  Reservation för eventuella ändringar i programmet.