SPF Seniorerna Tågaborg

_________________________________________________________________________________________

Föreningens policy

 SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på drygt 820 föreningar och 27 distrikt. Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi och hälsa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPF Seniorerna Tågaborg  

Telefon 0721-648 775 Dygnet runt

Plusgiro 81 25 49-4 

E-post info@spftagaborg.se

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                      

 

 Medlemsmöten våren 2019

Måndag 14 januari Good Times band underhåller oss

 

Måndag den 11 februari Årsmöte

 

Måndag 11 mars 70 år med havet som intresse

Bengt Magnusson

 

Måndag 8 april "Med lust och fägring"

Annika Anderberg-Boman

 

Måndag 13 maj "Nordens Strauss – Hans Christian Lumbye"

Ronnie Mjöman

 

Till månadsmötena tillämpas föranmälan senast fredagen före aktuellt månadsmöte kl.12.00 till Gert Walméus gert.walmeus@telia.com 0703-295 440

 

Besök vår hemsida ofta på www.spftagaborg.se

 

Våra arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Observera! Reservation för eventuella ändringar i programmet

 

ETeaterresa till Kristianstads Teater 5 oktober 

Se programmet klicka här:

 OBS!!! Resan är fulltecknad.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

Vårutflykt 25 maj till Dag Hammarskölds Backåkra

 

Se mer klicka här.

__________________________________________________________________________________________________

 

 November Gåsamiddag. (Följ upp information på denna hemsida)..

 

Övrig information

Mer och aktuell information på medlemsmötena samt annonsering

i Helsingborgs Dagblad. Läs under föreningar i A-delen 2 söndagar

före varje månadsmöte. Där presenteras månadsmötet m.fl aktiviteter.

Anmälan till teater, utflykter mm är bindande.

 

Tag gärna med en vän till våra möten Alla välkomna

Lokal: Träffpunkt Tågaborg

Tågagatan 32

Mötestid klockan 16.30 

Antal medlemmar 398

 

 

 

Kontakt

Ordförande Leif Bernhard

leif.bernhard@comhem.se 042-24 15 60

 

Vice ordförande, kassör och medlemsansvarig Gert Walméus

gert.walmeus@telia.com   0703-295 440

 

Sekreterare Ewa Walméus

ewa.walmeus@telia.com 0725-54 28 22

 

Rese och Teaterombud Agneta Hellberg

agneta.hellberg@telia.com 042-12 31 19

 

Teknisk ledning Ulf Hedberg ulf@hedberg.se

070-568 27 05

 

Börje Bäck borje.back@telia.com  042-15 07 20 

070-36 99 896

 

Britt-Marie Bergforsen  bm_bergforsen@hotmail.com 070-42 20 876

 

Katarina Glad  gladkatarina@gmail.com  

070-209 60 22

 

Webbredaktör Arne Aderup lyckero@gmail.com

070-52 55 789