SPF Seniorerna Tågaborg

_________________________________________________________________________________________

Föreningens policy

 SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på drygt 820 föreningar och 27 distrikt. Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi och hälsa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPF Seniorerna Tågaborg                                  

Plusgiro 81 25 49-4                                

Antal medlemmar 398

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                      

 

 Månadsmöten hösten 2018

10 september Allers genom tiderna. Anna Eriksson.

 

8 oktober ”Vad gör en Åklagare”. Eleonora Johansson.

 

 

12 november Senilteatern ”(Tanterna är på gång”).

 

10 december Luciatåg från Wieselgrensskolan och Ellen Skarp med julens böcker

 

Till månadsmötena tillämpas föranmälan senast fredagen

före aktuellt månadsmöte kl.12.00 till Gert Walméus gert.walmeus@telia.com 0703-295 440

 

Besök vår hemsida ofta på www.spftagaborg.se

 

Våra arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Observera! Reservation för eventuella ändringar i programmet

 

Evenemang under hösten 2018

 

20 oktober Resa till Kristianstad Teater.

 

9 November Gåsamiddag. (Följ upp information på denna hemsida)..

 

Julmarknad Mer information kommer (se denna hemsida).

 

Övrig information

Mer och aktuell information på månadsmötena samt annonsering

i Helsingborgs Dagblad. Läs under föreningar i A-delen 2 söndagar

före varje månadsmöte. Där presenteras månadsmötet m.fl aktiviteter.

Anmälan till teater, utflykter mm är bindande.

 

Tag gärna med en vän till våra möten Alla välkomna

Lokal: Träffpunkt Tågaborg

Tågagatan 32

Mötestid klockan 16.30 

 

 

 

Kontakt

Ordförande Leif Bernhard

leif.bernhard@comhem.se 042-24 15 60

 

Vice ordförande, kassör och medlemsansvarig Gert Walméus

gert.walmeus@telia.com   0703-295 440

 

Sekreterare Ewa Walméus

ewa.walmeus@telia.com 042-24 22 22

 

Rese och Teaterombud Agneta Hellberg

agneta.hellberg@telia.com 042-12 31 19

 

Teknisk ledning Ulf Hedberg ulf@hedberg.se 070-568 27 05

 

Börje Bäck borje.back@telia.com 042-15 07 20  070-36 99 896.

 

Laila Wrigstad l.wrigstad@telia.com 042-14 37 16

 

Leif Stangmar leif.stangmar@hotmail.se 070-228 11 01

 

Webbmaster Arne Aderup lyckero@gmail.com 070-52 55 789