Nya mynt och sedlar samt mynt och sedlar som blir odugliga för handel