SPF Seniorerna slår ett slag för det friska!

Det är hälsofrämjande att delta i föreningslivet. Förutom månadsmöten och träffar finns allt från gemensamma promenader och boule till studiecirklar och andra kulturaktiviteter i föreningarnas programutbud. Med andra ord aktiviteter som är sociala, roliga, meningsfulla och som främjar det friska.
För SPF Seniorerna är folkhälsa, säkerhet i vardagen och ett livslångt lärande högprioriterat. Målen för folkhälsoarbetet är att öka förutsättningarna för att främja och bibehålla hälsa, en bra livskvalitet och oberoende, samt att minska eller fördröja risken för sjukdom och funktionsnedsättning. Ett mål är också att SPF Seniorerna deltar i och påverkar hälsoutvecklingen för äldre, nu och i framtiden.

Det goda åldrandets fyra hörnpelare

Grundläggande för hälsa och livskvalitet är att äldre kan fortsätta att vara fysiskt, mentalt och socialt aktiva. Därför är de fyra områden som utgör det goda åldrandets hörnpelare särskilt viktiga och bör lyftas fram:

Fysisk aktivitet Människans kropp är gjord för rörelse och har behov av att användas för att bibehålla en bra funktion. En bra rörlighet ökar möjligheterna att leva det liv man vill och må bra. Det har visats att hälsovinsterna av fysisk aktivitet är i stort sett desamma i alla åldersgrupper. Regelbunden fysisk aktivitet, balansträning och bra matvanor förebygger dessutom skador och olycksfall.
Hos SPF Seniorerna hittar du likasinnade vare sig det gäller promenader, träning eller tävling.

Bra matvanor Bra matvanor handlar inte bara om näring och energi eller om tillräcklig mängd frukt och grönsaker även om de är viktiga aspekter på maten. Det handlar även om hur maten påverkar miljö och klimat i ett större perspektiv. Men framför allt kan måltiden vara en källa till glädje, fest, njutning och gemenskap. När andra aktiviteter minskar ökar måltidernas betydelse. Det sociala blir allt viktigare, inte minst för dem som till vardags får äta ensamma.
Hos SPF Seniorerna lagar vi mat, äter tillsammans eller dricker kaffe, både till vardags och till fest.
Social gemenskap För de flesta av oss är gemenskap och sociala relationer med andra människor av stor betydelse för hälsa och livskvalitet, oavsett ålder. Man får dessutom en bättre kroppslig funktionsförmåga och mår bättre av att vara socialt aktiv. Tillgängligheten till mötesplatser och träffpunkter samt till kommunikationer är viktig eftersom möjligheten att förflytta sig är en avgörande förutsättning för att kunna delta i kulturella, sociala eller fysiska aktiviteter.
Hos SPF Seniorerna ställer vi upp när de sociala relationerna blir färre.
Meningsfull sysselsättning Att känna sig behövd och att få positiva upplevelser är något som är angeläget för alla. Att vara aktiv och "göra saker" som att odla sina fritidsintressen, passa barnbarn, resa, studera eller fortsätta att arbeta efter pensionen gör tillvaron meningsfull för många. Delaktighet och inflytande i samhället eller över den egna livssituationen är också viktigt för ett hälsosamt åldrande. Inte minst bjuder engagemang i politiken, kulturen eller i föreningslivet på stimulerande utmaningar.

Hos SPF Seniorerna får alla som vill en meningsfull uppgift